FANDOM


Latinica: Albanija
File:Flag of Albania.svg
File:Europe-Albania.svg

Албанија (Shqipëria; официално Албанска Република, Republika e Shqipërisë) - срѣдоземна држава в јужновзходној Европѣ на балканском полуостровѣ. Сусѣдными државами Албаније сут Чрногора на сѣверѣ, Косово на сѣверовзходѣ, Македонија на взходѣ и Греција на југовзходѣ. Столичны град Албаније јест Тирана. В Албанији живе ок. 3.195.000 льудиј.[1]

Албанија јест независна држава од 28 новембра 1912. Ранѣј была чест Османској Империје.

Референције Edit

  1. Официална страница Албанского Народного Института Статистики