FANDOM


File:Platoon Nato.png

Vzvod je vojenski poddel, kompozi so nekol'kih oddelenej, Komandnik vzvodu jes oficer rangu Leitnant. Vzvod ima velost ot deset do sto voiaki (ot 3 do 5 standardje drugstvi ili 3-4 tanki vo tankovij vzvod). Vzvodi jes sogrupijut vo rotu. Nekotore vzvodi mož bit pod Batalion kak samostilje jedinici.Vojskoje edinici
Strelja grupa · Oddelenje · Otdel · Vzvod · Rota / Bateria · Batalion / Divizion / Eskadrona · Polk · Brigada · Divizia · Korpus · Armada · Armadja grupa